Huis kopen Griekenland

 

Makelaar Griekenland

 
Een makelaar in Griekenland helpt u bij het kopen van, of het zoeken naar, het goede stuk grond, een bestaand huis of een nieuw te bouwen huis. Over het algemeen kent een Griekse makelaar de omgeving goed en heeft de makelaar veel kennis van bestemmingsplannen en regelgeving in het betreffende gebied. Een makelaar kan u ook goed adviseren over het ontwerp van een huis, goede bouwondernemingen en het aanleggen van voorzieningen naar het beoogde perceel. Bij de koop van een huis of ander vastgoed in Griekenland zijn meestal een makelaar, notaris en twee advocaten betrokken.

 

Advocaat


U kunt in Griekenland niet kopen zonder een eigen advocaat. De kosten van de advocaat bedragen 1 a 1,5 % van de koopprijs van het onroerend goed. De advocaat verifieert voor u:

 • Is de verkoper de daadwerkelijke eigenaar? (Vaak is onroerend goed in Griekenland gezamenlijk eigendom van verschillende familieleden.)
 • Kan het onroerend goed vrij van schuld gekocht worden?
 • Zijn er beperkingen op de bouwkavel? (Bestemmingsplan, archeologische waarde.)
 • Stemmen de perceelsafmetingen overeen met het Grieks kadaster?

Hebt u en uw advocaat een overeenstemming met de verkopende partij dan dient u of uw Griekse advocaat:

 • Een Griekse bankrekening te openen.
 • Een Grieks belastingnummer aan te vragen.
 • Een aanbetaling of deposito van minimaal 10% over te maken op rekening van, meestal, de makelaar. Kan de overdracht van het onroerend goed niet plaatsvinden omdat er iets niet geldig is dan krijgt u dit bedrag terug. Ziet u af van uw koop dan krijgt u niets terug. Ziet de verkoper af van de koop dan moet deze het dubbele van de aanbetaling terugbetalen.
 • Tekenen van de koopakte.
 • Griekse overdrachtbelasting betalen: sinds 1 januari 2014 is de Griekse overdrachtbelasting voor de koper gedaald naar 3%. Nieuw is dat de verkoper belasting moet betalen op de winst, gekeken wordt naar het verschil tussen aankoopprijs en verkoopprijs. Op de eerste 25.000 euro winst is een vrijstelling, over het bedrag boven deze vrijstelling moet de verkoper 15% belasting betalen. Wel wordt er nog een korting in mindering gebracht voor de tijdsduur dat de verkoper het huis in bezit had.
 • Inschrijving in het hypotheekregister.
 • Bij levering van het perceel of het huis de restantbetaling uitvoeren.

Bij de kosten van de advocaat en de overdrachtsbelasting dient u rekening te houden met de notariskosten, meestal 2% van de koopsom en de makelaarskosten. De makelaarskosten zijn in Griekenland behoorlijk variabel. Belangrijk is dat u zich realiseert dat het de makelaar van de verkoper is en niet uw makelaar. Ook mogen verschillende makelaars hetzelfde object in de verkoop hebben. Soms worden de makelaarskosten betaald door de verkopende partij. Is dit niet het geval en moet u de makelaarskosten betalen dan is dit een bedrag van 2 a 4% van de koopsom. In totaal zijn de kosten bovenop de koopprijs dus circa 7%.

 

Notaris

 

Een notaris in Griekenland heeft voornamelijk een coördinerende functie. Hij is de vertegenwoordiger van de Griekse staat en registreert de transactie op basis van de Griekse wetgeving. De notaris heeft geen adviserende functie. De notaris stelt een concept koopovereenkomst op, op basis van de bestaande eigendomsakte en de gegevens van de aspirant-koper. Na het betalen van de overdrachtsbelasting en de definitieve koopsom gaat er een afschrift naar het openbare register. Vanaf dit moment is de koper formeel de wettige eigenaar van het onroerend goed.

 

 

Bouwvergunning

 

Koopt u in Griekenland een stuk grond om een huis te laten bouwen dan hebt u een bouwvergunning nodig. Belangrijk hierbij is de oppervlakte van het perceel. Binnen de bebouwde kom mag u vrijwel onbeperkt bouwen. Buiten de bebouwde kom heeft u minimaal 4.000 m2 nodig om te kunnen bouwen. Een afwijking op deze regel kan een overgangsgebied zijn; op de grens van binnen- en buiten de bebouwde kom. Hier mag u op 2.000 m2 grond bouwen. Een bouwvergunning is vier jaar geldig. In die tijd kunnen bestemmingplannen wijzigen; let bij het kopen van grond op de rechtsgeldigheid om te mogen bouwen. Zonder deze geldigheid heeft u alleen een stuk landbouwgrond.

 

Hypotheek

 

In Griekenland kunt u op basis van uw inkomen, uw leeftijd en de waarde van het te kopen object, een hypotheek afsluiten. De looptijd van een hypotheek is over het algemeen korter dan in Nederland. Een gebruikelijke looptijd is 15 jaar maar u kunt ook kiezen voor 10 of 20 jaar. De meeste Griekse banken hebben een hypotheekpakket met hun rentevoorwaarden. Alle benodigde papieren voor een hypotheekaanvraag moeten door een beëdigd Griekse tolk zijn vertaald.

 


 

     Real estate Mainland       Real estate Peloponnesos       Real estate Corfu       Real estate Lefkas