Griekse geschiedenis

Onderwerpen die betrekking hebben op Griekse geschiedenis:

 

Griekenland vergeten of verenigingen

 

Eergisteren was een dag om te vergeten. Iets wat we niet zo hard willen weten daarvan zeggen we al snel: laten we het maar vergeten. Het blijft natuurlijk een wat vreemde eigenschap of is het een overlevingsmechanisme? Wat niet weet wat niet deert. Het recht van demonstreren en staken zal in Griekenland niet snel worden betwist maar er is geen recht tot extreem geweld. 5 mei 2010 zijn er drie onschuldige burgers overleden door geweld. Dit is niet acceptabel. De laatste keer dat er burgers tijdens een protest zijn omgekomen in Athene was in 1991.

 

 

Pylos-plein-met-obelisk - Ottomaanen overwonnen
Pylos-plein-met-obelisk - Ottomaanen overwonnen

Griekenland kent een roerige geschiedenis van onderdrukking met als gevolg een diepgewortelde argwaan tegen de overheid. Het Ottomaanse rijk van 1456 tot 1830. In 1821 de Griekse vrijheidsoorlog die uitermate bloedig mislukte. Pas in 1830 werd Griekenland onafhankelijk.

 

 

Er was toen een verwoest land met hoge schulden. Tot aan de tweede wereldoorlog 1940-1945 kregen diverse koningen het bewind met nog een tussenliggende periode van republikeins bewind. Hierna volgde de burgeroorlog van 1945 tot 1949.

 

 

 

Wederom was er een verwoest land, de VS heeft financieel geholpen om het land weer op te bouwen. Van 1967 tot 1973 was de militaire Junta aan de macht, vanaf 25 november 1973 werd Griekenland opnieuw een democratie. Het is een historie waarin de burger vooral voor zichzelf moest zien te zorgen en te overleven. Vertrouwen op een staat die voor de burger zorgt, was en is nog nauwelijks aanwezig. Dit is een belangrijk cultuurverschil tussen het Noord Europese marktmodel en het Zuid Europese marktmodel. Vanwege dit verschil is er wel geopperd om twee munten te gaan voeren in de Eurozone;

de N-euro en de Z-euro.

 

De Griekse staat

 

De zorg van de staat die in Noord Europese landen als een vanzelfsprekendheid wordt gezien is totaal niet vanzelfsprekend in Griekenland. Volgens Transparency International (TI) staat Griekenland in de wereldranglijst Corruptie Perceptie Index op plaats 71. Hiermee hebben inwoners van bv. Zuid-Afrika, Taiwan en Cuba
minder last van corruptie dan de Griek. Een op de zeven Grieken ziet zich genoodzaakt om een ambtenaar om te kopen. Dit om toegang te krijgen tot, of geholpen te worden door, bv een openbaar ziekenhuis, gemeentebestuur (vergunningen) of educatieve opleiding. Een gemiddeld Grieks gezin kost dit, volgens TI, 1.600 Euro per jaar. De afgelopen jaren waren er diverse corruptieschandalen waar politici zeer goed betaald kregen voor gunsten; Siemens contract Olympische Spelen, dubieuze transacties rondom het Vatopedi klooster, verkoop van staatsobligaties aan pensioenfondsen en vergunning op veerdiensten. Een ambtenarenbaan is /was nagenoeg alleen te verkrijgen via familie- of vriendenrelaties in de politiek.

 

Elk jaar zijn er in Griekenland veel bosbranden, al jaren denkt men dat veel hiervan worden aangestoken om te kunnen bouwen in gebieden waar dit anders niet kan. Feit is dat veel branden hebben gewoed in gebieden waar een snelweg, vuilnisbelt of toeristencomplex staat gepland. Feit is ook dat er in 2007, 70 mensen zijn omgekomen door deze branden. Zijn die doden al vergeten. De overlevende slachtoffers van de branden hebben in ieder geval weinig tot geen hulp gekregen, de bossen zijn nagenoeg niet herplant. Ondanks de miljoenen aan internationale hulp.

 

Het Griekse volk

 

Gezien in het licht van de corruptieschandalen en de verwoestende branden zorgt de overheid niet voor de burger. Is het dan vreemd dat de burger in opstand komt of kunnen we er toch begrip voor opbrengen. Wanneer, in de
historie, werd de Griek ooit rechtvaardig behandeld, wanneer stond de overheid niet tegenover het volk. De Griek is trots op verworven vrijheden, de Griekse vlag symboliseert: de vrijheid of de dood. De Griek is dapper, ze vinden altijd wel een weg om zich weer op de kaart te zetten. De Griek is een ware kunstenaar in overleven en Griekenland is onder andere de bakermat van filosofie. Deze passie voor het leven en het land is de gedrevenheid van een volk, een hartverwarmend volk. Als de politici en de burger zich kunnen verenigen kan Griekenland wederom als een feniks uit zijn as verrijzen.

 

 

Feniks of Phoenix; de magische vogel verbonden aan vuur en zon zingt bij het ochtendgloren zijn lied. Het symbool voor onsterfelijkheid en wederopstanding. Verrezen uit de as: versterkt, verjongd en vernieuwd. Griekenland een land met een passie en schoonheid om nooit te vergeten. (Met deze verwijzing wil ik overigens geen vergelijking maken met de feniks vlag die door de Junta (1967-1974) werd gebruikt).

 

©  Ecogriek