Epos

Epische poëzie is een verhaal in dichtvorm, meestal een heldendicht, een beschrijving van een legendarisch persoon of een legendarische gebeurtenis. Bekende Griekse Epische dichters zijn Homerus (Homeros) en Hesiodus (Hesiodos).

Homerus

 

Homerus schreef onder andere de Ilias en de Odyssee. De Ilias gaat over de Trojaanse oorlog, de hoofdpersoon in de Ilias is Achilles. De naam Ilias komt van Ilion, de oude naam voor Troje. De Ilias is een episch dichtwerk van 15.537 versregels.

 

De Odyssee is een beschrijving van de gebeurtenissen van Odysseus tijdens de terugkeer naar zijn vaderland Ithaka, na de Trojaanse oorlog. De Odyssee is een episch dichtwerk van 12.080 versregels.

 

Uitspraken die aan Homerus worden toegeschreven:

 

“Niets is zoeter dan het vaderland”

“Te veel rust ontaardt in verveling”

 

 

Odysseus en de sirenen

 

 

 

 

Hesiodus sprak over de wereld van arme mensen en wilde begrip kweken. Epische werken van Hesiodus zijn onder andere: “Theogonia”, “ Werken en Dagen” en  “ Het schild van Herakles”  (Hercules). Hesiodus werd gezien als een vertegenwoordiger van de nieuwe dichtkunst, voorspeller van nieuwe tijden.

Hesiodus

 

Uitspraken die aan Hesiodus worden toegeschreven:

 

“Vrede op aarde laaft de mens”

“Houd kleine boten in ere, maar gebruik grote schepen voor zware vrachten”

“Met rechtvaardigheid bereikt men meer dan met hoogmoed”

 

 

 Griekse gedichten

 

© Ecogriek