De muurgedichten van Leiden

Sappho

 

Tussen de muurgedichten van Leiden in Nederland staan ook enkele Griekse gedichten.

 

 

 

 

 

Sappho – circa 600 jaar voor Chr.

 

Eenmaal   

 

Eenmaal gestorven wacht je je graf:

vergetelheid is voorgoed het deel van haar

die de rozen uit Pieria niet plukken mag;

 

naamloos dool je rond,

ook in het huis van de dood –

vervluchtigd, onder vale lijken.

 

(vert. C.M.J. Sicking)


 

Konstantínos Petros Kavafis – 29 april 1863 – 29 april 1933

 

Kavafis

Verborgenheden

 

Laat niemand uit wat ik deed en zei

proberen af te leiden wie ik was.

Er was een belemmering, die vervormde

de daden en de wijze van mijn leven.

Er was een belemmering, die weerhield mij

vele keren als ik wou gaan spreken.

Mijn meest onopgemerkte daden,

en mijn meest verhulde geschriften –

daaruit alleen zal men mij begrijpen.

Maar misschien is het niet zoveel moeite,

zoveel inspanning waard om mij te kennen.

Later – in een volmaakter samenleving –

zal stellig iemand anders, zoals ik geschapen,

verschijnen en handelen in vrijheid.

 

(vert. Hans Warren en Mario Molengraaf in Gedichten, Amsterdam, Bert Bakker, 1986)


Foto’s en gedichten van www.muurgedichten.nl

 

 Griekse gedichten

 

© Ecogriek