Immaterieel Erfgoed Griekenland

 

Immaterieel erfgoed is levend en actief erfgoed, het zijn tradities, sociale gewoontes, kennis en vaardigheden van groepen mensen. Immaterieel cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol in een gemeenschappelijke identiteit en wordt overgedragen van generatie op generatie. Het is alleen erfgoed als deze erkend wordt door groepen of individuen die zorgen voor het creëren en het onderhouden van het erfgoed. Unesco stelt de lijst samen van immaterieel erfgoed en streeft naar het behoud van het cultureel erfgoed.

 

In Griekenland zijn tot nu toe (2016) twee tradities opgenomen op de lijst van Immaterieel Erfgoed:

 

Het Mediterrane dieet en de Mastiek cultuur van Chios.

 

Mediterrane dieet

 

Het Mediterrane dieet is een gezamenlijke immateriële culturele erfgoed inschrijving van de landen: Cyprus, Kroatië, Spanje, Griekenland, Italië, Marokko en Portugal. Het Mediterrane dieet zijn vaardigheden, kennis en tradities met betrekking tot de landbouw gewassen, veeteelt en visserij, het oogsten, de instandhouding, het koken en de uitwisseling van het voedsel.

 

 

Het samen eten is het fundament van de culturele identiteit en de continuïteit van gemeenschappen in het hele Middellandse Zeegebied. Het is sociale uitwisseling en een vorm van communicatie, een bevestiging van de groep of de gemeenschappelijke identiteit. Het Mediterrane dieet staat voor waarden als gastvrijheid, creativiteit en respect voor diversiteit. In het dagelijks leven maar vooral tijdens festivals en feesten brengt het voedsel mensen van alle leeftijden en sociale klassen bij elkaar. Vrouwen spelen een belangrijke rol bij de overdracht van kennis van het mediterrane dieet en geven de waarden door aan nieuwe generaties.

 

Kennis van het cultiveren van mastiek op Chios

 

 

De kennis van het cultiveren van mastiek op het eiland Chios wordt van generatie op generatie overgedragen. Mannen zorgen voor de natuurlijke bemesting en het snoeien van de mastiekstruiken in de winter. In juni reinigen vrouwen de grond rond de stam en in juli wordt er een incisie gemaakt in de schors van de stam. Als de mastiek is gestold wordt deze verzameld en opgeslagen in houten kisten op een koele plaats. De cultuur van mastiek is een belangrijke sociale gebeurtenis waarbij tijdens het verwerken vaak oude sprookjes en verhalen worden doorgegeven aan jongere generaties. De kennis van het cultiveren van mastiek op Chios wordt overgedragen van generatie op generatie.