Vogels

Er leven in Griekenland zeer veel verschillende soorten vogels. Van de ruim 400 waargenomen soorten zijn er circa 100 beschermd. Er zijn drie groepen, vogels die het gehele jaar in Griekenland verblijven (standvogels), vogels die op hun trektocht natuurgebieden aan doen (pleisterplaats) en vogels die overwinteren in Griekse gebieden, zoals sommige Nederlandse trekvogels. Reigersoorten die in Griekenland leven zijn bv de Kleine en de Grote zilverreiger, de Blauwe reiger en de Purperreiger. In Nederland is de Grote zilverreiger een schaars voorkomende vogel, een enkele broedt in de Oostvaardersplassen in Nederland. De Lepelaar, in Griekenland een overwinteraar, heeft een broedplaats op Texel.

 

 

Bijzonder mooi in diverse wetlands in Griekenland is de Europese flamingo die er met een grote groep regelmatig neerstrijkt. De goudplevier, de kleine plevier en de strandplevier zijn ook te vinden in de natuurgebieden.
De kraanvogel is een schitterende trekvogel. Hun vleugels hebben een spanwijdte van meer dan twee meter, ze vliegen in lange rijen en V-vormen. Hun roep, een rauw trompetgeschal, heeft voor velen een magische klank.

In de Ilias van Homerus vergelijkt hij de bewegingen van de legers op het slagveld met de kraanvogeltrek in Klein-Azie. Voor Hesiodos, een Griekse dichter, is de trek van de kraanvogels het symbool voor de wisseling van de seizoenen. Namen en foto’s van vogels die in Griekenland voor komen zijn bv:

Kraanvogel  –  Grus grus

 

 

De Kraanvogel is een grote gracieuze vogel die in veel Griekse gedichten en verhalen wordt benoemd vanwege de indrukwekkende Kraanvogeltrek. Het verenkleed van de vogel is grijs of zilvergrijs van kleur en op de kop,
boven het oog zit een rode vlek. In Griekenland is een kleine populatie van de Kraanvogel bekend als broedvogel. De vogel leeft in de omgeving  van moerassen, wetlands of rivieren.

 

Aalscholver  –  Phalacrocorax carbo

 

 

De Aalscholver is vaak te zien met uitgespreide vleugels, dit doet de vogel om de vleugels na het zwemmen te laten drogen. De Aalscholver nestelt bij kustgebieden, kliffen of in een boom bij rivieren en voedt zich met vis. In de winter trekt de Aalscholver van Noord-Griekenland naar Zuid-Griekenland. Soorten die in Griekenland voor komen zijn oa de gewone Aalscholver, de Kuifaalscholver en de Dwergaalscholver.

 

Kleine zilverreiger   –  Egretta garzetta

 

 

 

 

 

De Kleine zilverreiger is een kleine zilverwitte reiger en komt van oorsprong vooral uit landen in Zuid-Europa. De langwerpige veren op het achterhoofd zijn alleen in de zomer te zien. De Kleine zilverreiger jaagt op prooi in moerassen en lagunes en komt in heel Griekenland wel voor en is bv te zien bij de Gialova Lagune op de Peloponnesos en de Axios delta bij Thessaloniki.

 

Ralreiger  –  Ardeola ralloides

 

 

De Ralreiger komt redelijk zeldzaam in Griekenland voor en leeft bij rietlanden, lagunes en moerassen. Tijdens de vlucht kan het verenkleed wit lijken maar op de grond is meer een strokleur zichtbaar. De Ralreiger heeft opmerkelijke lange kruinveren en een groengele snavel, in de broedtijd kleurt de snavel blauw en de poten rood.

 

Roze pelikaan  –  Pelecanus onocrotalus

 

 

De Roze pelikaan komt vrij veel voor in Griekenland, de vogel heeft een wit verenkleed maar in het broedseizoen kleurt het verenkleed licht roze. Het is een grote vogel met een spanwijdte van ruim drie meter en leeft bij meren, lagunes en moerassen. In Griekenland broedt de Roze pelikaan in verschillende gebieden bv bij het Prespameer in Noord-Griekenland.

 

Zwarte ibis  –  Plegadis falcinellus

 

 

De Zwarte ibis komt gematigd voor in Griekenland en is hier een broedvogel. De Zwarte ibis eet vooral bij de wetlands en nestelt in struiken, lage bomen of het hoge riet. In Nederland komt de vogel zeldzaam voor. De Zwarte ibis is oa te zien op Lesvos, Lefkas en in Noord-Griekenland.

 

 

Woudaap   –  Ixobrychus minutus

 

 

De Woudaap (of Wouwaap) is een kleine reigersoort. Kenmerken zijn de lichtgekleurde vlekken op het verenkleed vooral bij jonge vogels. De Woudaap komt veel voor in rietlanden en is in Griekenland een broedvogel. Met hun stijf rechtopstaande houding imiteren ze een pol riet, ze jagen op vissen en kikkers.

 

Steltkluut  –  Himantopus himantopus

 

 

De Steltkluut is vooral in de zomermaanden in Griekenland te vinden in de wetlands en bij viskwekerijen. Soms overwintert de Steltkluut ook wel in Griekenland, afhankelijk van de temperatuur. Opvallend zijn de lange, rode poten en de lange, dunne, rechte snavel.

 

Audouins meeuw  –  Ichthyaetus audouinii

 

 

 

De Audouins meeuw is een meeuw uit het Middellandse Zeegebied, ze broeden op rotsachtige eilanden
en eten vooral vis. De Audouins meeuw heeft smallere vleugels dan de Zilvermeeuw. Een volwassen vogel heeft in de zomer een witte kop, borst en buik en een rode snavel, een jonge Audouins meeuw heeft nog veel donkere veren en een donkere snavel.

 

Fuut   –  Podiceps cristatus

 

 

 

De Fuut komt in heel Europa voor en is ook regelmatig in Griekenland te zien. De Fuut wordt  vanwege de opvallende kuif in de zomer ook wel Kuiffuut genoemd. Het is een watervogel die leeft bij meren en moerassen. De Fuut eet kleine visjes door onder water te duiken en ze te achtervolgen. De opvallende roodbruine kraag en de kuif is bij jonge Futen nog niet aanwezig.

 

Bijeneter  –  Merops apiaster

 

 

 

De Bijeneter is een vogel met een bont verenkleed. In de zomer trekt de Bijeneter naar Griekenland en bouwt een nest in steile oevers door een holte te maken in de oever. De vogel leeft bij rivieren of aan de oever van een meer en eet bijen, wespen, sprinkhanen en libellen die in de lucht, vlak boven water, worden gevangen.

 

Arendbuizerd   –  Buteo rufinus

 

 

 

 

De Arendbuizerd is een roofvogel en komt in Griekenland vrij regelmatig voor. De Arendbuizerd is groter en zwaarder dan de Buizerd. De vogel leeft in de bergen bij rotswanden, in de rotswanden kan de Arendbuizerd zich nestelen en in open gebieden tussen de bergen goed jagen, in oa het Taygetosgebergte op de Peloponnesos een veel gezien roofvogel.  

 

 

Oehoe  –  Bubo bubo

 

 

De Oehoe is een vrij veel voor komende uil in Griekenland. De uil leeft in rotsachtige gebieden en in bossen, voor de jacht trekt de Oehoe wel naar agrarische gebieden en eet oa muizen, konijnen en eenden. Het “oehoe” geluid van het mannetje is luid, ze zijn vooral in de schemering en in de nacht actief.

 

Slechtvalk   –  Falco peregrinus

 

 

De Slechtvalk is een grote valk en wordt wel gezien als de snelste vogel, tijdens de jacht kan de Slechtvalk een snelheid bereiken van ruim 300 km. per uur, hij eet andere vogels die hij in de lucht vangt. De vogel leeft oa in de omgeving van bergketens, steile kliffen en rivieren met rosten in de omgeving.

 

Havik   –  Accipiter gentilis

 

 

 

 

De Havik is het hele jaar in Griekenland aanwezig, het is een grote roofvogel tot een lengte van circa 61 cm.

De Havik jaagt met grote snelheid op zijn prooi, maakt scherpe bochten, en vangt de vogels in de lucht, het vrouwtje vangt grotere prooien dan het mannetje en pakt ook bv. konijnen. De Havik leeft in bosgebieden.

 

Boerenzwaluw  –  Hirundo rustica

 

 

 

 

 

De Boerenzwaluw trekt in de lente naar Griekenland en bouwt een nest onder een balkon of een veranda of in een schuur op een beschutte plaats. De Boerenzwaluw heeft een metaalblauw verendek, een roodbruine keel en voorhoofd. Bij jonge vogels heeft het verendek nog roodbruine en blauwe tinten.

 

Goudhaantje  –  Regulus regulus

 

 

Het Goudhaantje en het Vuurgoudhaantje komen beiden vrij veel voor in Griekenland. Het Goudhaantje komt in bijna het hele land voor, in het binnenland verblijft de vogel het hele jaar. Aan de kusten van Griekenland is het vooral in de wintermaanden een migrerende vogel.

 

Putter  –  Carduelis carduelis

 

 

De Putter is een bekende vogelsoort in Griekenland die leeft in gebieden met veel distels en paardenbloemen. In zomer trekt de Putter naar de koele bergen, in de winter leeft de Putter op het platteland. De Putter is vooral een zaadeter en besseneter, de bijnaam Distelvink is afkomstig van het feit dat de vogel vaak in de omgeving van distels wordt gesignaleerd.

 

© Ecogriek