Land- en moeras schildpad

 

In Griekenland komen verschillende (beschermde) landschildpadden en moerasschildpadden in het wild voor.

 

Landschildpadden in Griekenland

 

Griekse landschildpad

De Griekse landschildpad (Testudo hermanni) is een schildpad uit de familie landschildpadden (Testudinidae). Het is een zeer actieve schildpad die goed kan graven en klimmen. Ze kunnen in de natuur circa 50 jaar oud worden, in een dierentuin tot 80 jaar oud. Hun voedsel bestaat onder andere uit planten, vruchten en groentes, soms een worm of een insect. In Griekenland eet de landschildpad graag van de schijfcactus.

De habitat bestaat uit droge gebieden en soms neemt de schildpad een bad. Ze paren in september en oktober. De eieren worden in een losse zandlaag gelegd en komen na circa 60 dagen uit. Omdat de soort niet veel eisen stelt aan de leef-omgeving en zich relatief gemakkelijk voortplant, is de Griekse landschildpad populair in terraria in bijvoorbeeld Nederland. In Griekenland leeft de Griekse landschildpad nog gewoon in de natuur. 

 


De Helmschildpad of Breedrand schildpad (Testudo marginata). De helmschildpad is een grote schildpad en leeft vooral op het vasteland van Griekenland, de Peloponnesos, Corfu en Lefkas. De schildpad is te herkennen aan het afgeplatte schild aan de achterkant

 

De Moorse landschildpad (Testudo graeca) is niet dezelfde schildpad als de Griekse landschildpad, de toevoeging graeca zorgt soms voor verwarring. De Moorse landschildpad leeft meestal in mediterraan bos en struikgewas. In Griekenland is deze schildpad onder andere door bosbranden sterk in aantal verminderd.  

 


Moerasschildpad of waterschildpad in Griekenland

De moerasschildpad, ook wel waterschildpad genoemd, de volgende soorten leven in de natuur van Griekenland:

 

De Europese moerasschildpad (Emys orbicularis). Een middelgrote soort die in Nederland is uitgestorven maar in Griekenland nog veel voorkomt. Deze schildpad leeft in kleine groepen en is een schuw soort, bij gevaar kunnen ze zich urenlang verschuilen.


De Kaspische beekschildpad (Mauremys caspica). Deze soort komt niet veel voor in Griekenland. Het is een kleine soort van circa 30 centimeter.

 

 De Balkan beekschildpad (Mauremys rivulata) leeft door heel Griekenland, ook op Kreta en de

Ionische eilanden, maar gaat wel in aantal achteruit.


De roodwangschildpad  (Trachemys scripta elegans) komt van nature uit het zuiden van de V.S. en Mexico.

De schildpad is echter vroeger veel geïmporteerd voor het houden als huisdier in terraria. Door het dumpen als huisdier komt deze schildpad nu op verschillende plekken in Europa, ook in Griekenland, in sloten en vijvers voor.

Dit is niet wenselijk want de soort kan andere, natuurlijk voorkomende, soorten verdringen. 

 


natuur Griekenland

© Ecogriek