Amvrakikos natuurgebied

Amvrakikos – Epirus

 

 

In de streek Epirus ligt tussen de plaatsen Preveza, Zalongo en Arta het natuurgebied en wetland Amvrakikos aan de Amvrakikos Golf. Amvrakikos is een zeer uitgestrekt gebied van 52.000 hectare. Een gedeelte van het gebied heeft de speciaal beschermde status van Ramsar wetland, een ander gedeelte is wildreservaat. Het gebied is een uitgestrekt netwerk van brakke lagoons, zandgrond, slikgrond en rietbedden door de Arachtos en Louros rivieren. De drie grootste lagoons van Amvrakikos zijn Logarou, de Tsoukalio en Rodia. Het gebied is omgeven door heuvels aan de noord- en oostkant en wordt gedomineerd door drie rotsachtige heuvels tussen de lagoons.

 

Grote delen van het gebied zijn gecultiveerd maar er is ook nog natuurlijke vegetatie waaronder het grootste rietbed van Griekenland. Het is een zeer belangrijk gebied voor de Kroeskoppelikaan (Pelecanus crispus). Van deze vogel zijn er hooguit nog circa 1.000 broedende paren. Circa 32 van deze paren broeden op eilandjes in de lagoons. Er is een informatiecentrum waar live beelden zijn te zien van een camera opgesteld bij deze eilanden.

 

 

Verder zijn er onder andere circa 50 broedende paren Woudaapjes (Ixobrychus minutus), 70 Kwak paartjes (Nycticorax nycticorax), 120 paar Ralreigers (Ardeola ralloides) en de Griekse spotvogel (Hippolais olivetorum). Naast de diverse broedende soorten zijn er veel migrerende vogels. De Amvrakikos regio heeft een zeer hoge concentratie watervogels gedurende de winter.

 

 

In januari zijn er meer dan 400.000 watervogels. Zoals de Meerkoet (Fulica atra), de Tafeleend (Aythya ferina), de Dunbekmeeuw (Larus genei), de Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)en de Bastaardarend (Aquila clanga). Bedreigingen in het gebied: landbouw, jagen, vissen, toerisme en aquaculture systemen bij Psathotopi.