Ammoudia – Acheron

Acheron delta en kloof – Ammoudia 

 

Ammoudia moeras

 Acheron rivier

 

 

De Acheron (Acherontas) delta bij Ammoudia is een beschermd natuurgebied (Natura 2000) van circa 6.000 hectare en ligt in tussen Parga en Preveza in de streek Epirus. De Acheron delta is een mozaïek van verschillende waterrijke leefomgevingen. Zoals zoet-, zout- en brak water moerassen. Het is een heterogeen wetland met kleinschalige variatie. Hierdoor is het een geschikt leefgebied voor vele diersoorten. Er zijn 415 waargenomen flora taxa waarvan drie voor de eerste keer in Epirus.  

 

 

In het gebied leven circa 140 vogelsoorten. Verschillende soorten hiervan staan op de IUCN -lijst van

beschermde diersoorten. Bijvoorbeeld de slechtvalk (Falco peregrinus), de aasgier (Neophron percnopterus),

de strandplevier (Charadrius alexandrinus) en de kroeskoppelpelikaan (Pelecanus crispus).

 

 

 

In het gebied leven verschillende zoogdieren. Sommige van deze zijn beschermd volgens het Verdrag van Bern.  In dit Griekse natuurgebied leven onder andere:

 

De otter (Lutra lutra), ook wel visotter of Europese otter genoemd.

De bosslaapmuis of boomslaper (Dryomys nitedula); een nachtdier uit de slaapmuizen familie (Gliridae).

De kleine blindmuis of westelijke blindmuis (Nannospalax leucodon). Deze muis lijkt op een mol.

De goudjakhals of de gewone jakhals  (Canis aureus), die al lang in Griekenland leeft.

De wolf (Canis lupus), in Griekenland leven nog circa 300 wolven.

De wilde kat (Felis silvestris), een voorouder van de gewone huiskat.

 

 

In het gebied leven tevens reptielen, zoals verschillende schildpadsoorten.

 

Er zijn in het natuurgebied ook verschillende amfibieën. Amfibieën kunnen zowel op het land als in het water leven. Amphi-bios = dubbel levend. Amfibiedieren zijn padden, kikkers en salamanders. In dit gebied zijn onder andere waargenomen: de boomkikker (Hyla arborea), de springkikker (Rana dalmatina) en de groene pad (Bufo virides). 

 


 natuur vasteland Griekenland